Alain Dahlem

The integrated nearshoring solution for all your infrastructure projects, operations, total outsourcing and cloud computing

Software packaging en deployering

Onze tweede niche-markt is software packaging & implementatie.

Software packaging laat toe om op een comfortabele manier de software op een besturingssysteem te onderhouden en uit te rollen.

Dit omhelst de installatie, het up-to-date houden én het verwijderen van software in de vorm van een zogenaamd 'pakket'.

Hiervoor bestaan verschillende toepassingen, bv. Install Shield of Wise voor Windows Installer.

Specifieke aanpassingen aan het standaardpakket zijn mogelijk. Verschillende onderdelen van het pakket kunnen worden geďsoleerd, aangepast en vervolgens op maat ingevoerd worden.

Indien het pakketbeheer ontdekt dat er extra software nodig is om de goede werking te garanderen, zal deze in de achtergrond worden toegevoegd. Voor zulke ontbrekende software zal een waarschuwing gegeven worden of er wordt een automatische, stille, installatie gedaan om dit tekort op te vangen met de reeds aanwezige onderdelen.

Onze deskundingen zullen alle nodige voorzorgen nemen om een rimpelloze en voor de gebruiker onopgemerkte software installatie te voltooien.

De scope van het Software distributie proces verschaft ons en uw Service Delivery Team de nodige mechanismen om de volgende taken te optimaliseren en op te volgen:

• Planning van de distributie
• Monitoring
• Rapportage
• Licentie management en strategie (software asset management)Grafisch overzicht van het pakket-installatie proces


• Junior Software Packager


De junior packager is vertrouwd met alle know-how van het packaging proces. Zijn kennis hierover garandeert een kwaliteitsvolle afhandeling.
Deze medewerker heeft, na het behalen van zijn informatica-diploma, nog een doorgedreven opleiding genoten die hem specialist maakt in software packaging.
Hij weet ook alle nodige programma's te gebruiken om in de juiste stappen een softwarepakket op maat aan te maken.
Hij heeft tot twee jaar praktische ervaring op dit gebied.
Tijdens zijn specialisatie-opleiding heeft hij voor meerdere projecten en installaties geassisteerd bij het tot stand brengen van packaging en het testen van toepassingen.

• Intermediate Software Packager


De intermediate packager heeft minstens drie tot vijf jaar praktijkervaring.
Hij vervult een hoofdzakelijk ondersteunende rol binnen het team en neemt de leiding bij complexe of problematische pakketten. Hij is vertrouwd met directe omgang met klanten en het afhandelen van kwaliteit gerelateerde vragen.

• Senior Software Packager


De senior packager is SME (Subject Matter Expert) in dit vakgebied.
Hij heeft alle stappen van het packaging proces reeds doorlopen: Intake, Packaging, Testen en Kwaliteits Garantie (Quality Assurance).
Hij bespreekt de verschillende manieren van aanpak en beschikbare strategieën met de klant en het team. Meestal heeft deze medewerker minimaal vijf jaar ervaring.

AD IT kan zeven tot tien medewerkers van dit niveau inschakelen.

terug