Alain Dahlem

The integrated nearshoring solution for all your infrastructure projects, operations, total outsourcing and cloud computing

Software ontwikkeling

AD IT kan ontwikkelaars aanleveren in de volgende programmeertalen:

• Java
• C/C++
• C #
• J2EE
• Delphi
• Prolog
• SQL
• Perl
• Python
• HTML
• ASP
• PHP
• .Net
• Iphone
• Android

Wij bieden verder deskundigen voor de volgende Middleware systemen:

WAS, WSAD/RAD, Visual Studio, Ant, Tomcat, Eclipse, JDeveloper, Jbuilder, Nu Sphere, Net Beans, Source Safe, Unix shell, JBoss, Power Builder.

Onze ontwikkelaars kunnen de klant helpen met het ontwerpen, vormgeven en implementeren van een nieuwe toepassing, of het updaten van een bestaande.

Hier maken we eveneens onderscheid in Junior, Master en Senior ontwikkelaars, respectievelijk in hun programmeertaal.

Ze nemen, indien nodig, een onderdeel van het project over, of doen het beheer van het volledige project.

terug