Alain Dahlem

The integrated nearshoring solution for all your infrastructure projects, operations, total outsourcing and cloud computing

Project kwaliteit management

Kwaliteit is “de mate waarin bepaalde inherente kenmerken voldoen aan de eisen”.

AD IT helpt u graag te bepalen wanneer – en vooral hoe – uw IT afdelingen efficiënt gebruik kunnen maken van uw processen.

Wij analyseren de bestaande workflows, en waar nodig definiëren we nieuwe om dit gedeelte van uw organisatie te optimaliseren.

AD IT en filialen gebruiken en administreren deze en andere kwaliteit thema’s en gereedschappen tijdens de implementatie van uw projecten:

• Project kwaliteitbeheer, een uiterst belangrijk proces in de Life Cycle van een project om vast te stellen dat alles verloopt volgens de planning. 

Testen worden regelmatig uitgevoerd waarbij we ons vergewissen dat deze correleren met de kwaliteit eisen. 

Project kwaliteitbeheer behandelt het beheer van het project en het product van het project.

• Kwaliteitsprocessen,  omvatten alle activiteiten van de uitvoerende organisatie die kwaliteitsbeleid, doelstellingen en verantwoordelijkheden bepalen zodat het project zal voldoen aan de behoeften waarvoor het werd uitgevoerd.

• Kwaliteitsplanning; onderscheidt de kwaliteitsnormen die relevant zijn voor het project en bepaalt hoe ze het best worden uitgevoerd.

• Kwaliteitsborging, past geplande en systematische kwaliteit activiteiten toe om ervoor te zorgen dat het project gebruik maakt van alle processen die nodig zijn om te voldoen aan de verschillende eisen.

• Controle van kwaliteit prestatie; bewaakt de gegeven projectresultaten om te bepalen of zij voldoen aan de relevante kwaliteitstandaarden en achterhaalt manieren om de oorzaken van eventueel ontoereikende resultaten te elimineren.

• Klant tevredenheid;  het begrijpen, evalueren, bepalen en beheren van de verwachtingen opdat de specificaties van de klant worden voldaan. Dit vereist een combinatie van overeenstemming met de vereisten (het project moet produceren wat het zegt dat het zal doen) en kwalificatie of geschiktheid voor gebruik (het product of de dienst moet voldoen aan werkelijke behoeften).

• Verschillende kwaliteitsplanning gereedschappen worden vaak gebruikt om situaties beter te kunnen definiëren en kwaliteitsmanagement activiteiten effectief te plannen.

Bovendien zijn de AD IT Service organisaties gecertificeerd voor de volgende ISO-normen:

• ISO - 14001 Environmental Management Klik hier

• ISO - 9001 Quality Management Klik hier

 


terug