Alain Dahlem

The integrated nearshoring solution for all your infrastructure projects, operations, total outsourcing and cloud computing

Server implementatie en beheer (Windows-Unix/Linux)

De server implementatie is het realiseren van vooraf vastgelegde structuren en bedrijfs-, en werkprocessen in een systeem, terwijl basiscondities, regels en doelen worden gerespecteerd.

Overeenkomstig deze definitie kunnen wij voor onze klanten zowel consultant als uitvoerende partij zijn.

Hierbij speelt het besturingssysteem een minder belangrijke rol.
Of een organisatie Unix/Linux of Windows gebruikt, onze medewerkers zullen u steeds door de noodzakelijke stappen loodsen.

Wanneer onze klanten ons contacteren voor het installeren en beheren van hun servers, leggen we eerst de configuratieparameters vast. Dit gebeurt in een pilootfase die plaatsvindt in een testomgeving.
Voor de servers in productie worden genomen of 'live' gaan, worden grondige testen en stabiliteitscontroles uitgevoerd.

Hetzelfde principe geldt voor een database die moet worden aangepast aan een nieuwe structuur of werkproces (SQL, DB2, Oracle, MySQL). Onze dba's staan ter uwer beschikking.

Ook voor Mail, Web, Citrix, Terminal Server, Virtualisatie of Application Servers.

 

AD IT kan zowel een leidinggevende als een ondersteunende rol spelen.

terug