Alain Dahlem

The integrated nearshoring solution for all your infrastructure projects, operations, total outsourcing and cloud computing

Beheer softwarecompatibiliteit (Application Compatibility Management)

Compatibiliteit van systemen en software kan een zeer lastige uitdaging voor bedrijven zijn.

 

Veel voorkomende oorzaken van softwarefouten komen vaak door problemen van compatibiliteit met andere applicaties, met operating systemen of tussen verschillende toepassingen en OS versies.

 

Wanneer nieuwe software of systemen worden geïnstalleerd, of als upgrades moeten worden uitgevoerd, kan het een moeilijke zaak zijn om ervoor te zorgen dat al uw software correct blijft werkten.

 
Om de synergie tussen uw verschillende toepassingen te waarborgen, worden ze door AD IT zorgvuldig getest op softwarecompatibiliteit.

 

Deze service omvat ook testen op huidige versies en releases van Citrix, Terminal Server, en op upgrades of andere wijzigingen in het besturingssysteem.

 

Bij software upgrades houden wij eventuele fouten die kunnen ontstaan nauwlettend in de gaten.

 

Images die genomen zijn van uw eindgebruiker computers of servers in de infrastructuur van uw organisatie worden ook grondig getest (zie ook onze service ‘Image design’).


Onze softwarecompatibiliteit service kan vaak remote worden gedaan, maar wanneer noodzakelijk of gewenst, komen de AD IT ingenieurs bij u op locatie.


Het testen van softwarecompatibiliteit is vaak zeer gecompliceerd.

 

Alle compatibiliteit testen worden door AD IT gedaan volgens de richtlijnen en gemeenschappelijke normen van (compatibiliteit) testprocedures.

 

Enkele van de kwesties die door AD IT in aanmerking worden genomen tijdens compatibiliteit testen:

 

• Testvoorschriften (scope) – wat moet er precies worden getest?


• Aanpak van testen – hoe worden de testen best uitgevoerd?


• Test taken en te leveren producten – identificatie van test taken en de gewenste resultaten.


• Begroting – raming van de kosten.


• Testfasen – de verschillende nodige testfasen bepalen. Dit kan soms in verschillende omgevingen gebeuren; bijvoorbeeld ontwikkeling, integratie testen en gebruikers acceptatie test (UAT) omgevingen, vóór release in de productie omgeving.


• Test planning – start- en einddatum voor elke fase van het testen.

 
• Voltooiing criteria – identificeren van de criteria voor voltooiing van elke testfase.


• Testomgeving eisen en teamrollen en verantwoordelijkheden – identificeren van software/hardware eisen voor elke testfase.


• Teamrollen en verantwoordelijkheden – identificeren van globale eindverantwoordelijkheid testbeheer en identificatie van klant functies en verantwoordelijkheden.

 


Net als bij onze dienst 'Software Packaging', maken we een onderscheid tussen Junior, Intermediate en Senior Consultants voor het testen van de compatibiliteit. De verschillende functieniveaus van onze medewerkers beginnen bij een eenvoudige controle op de eisen van de klant en bouwen op naar de productie van complexe toepassingsbeheer compatibiliteit planningen.

terug